Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2020

echoesfromonetoanother
7696 290b 420
Carrying back Mona Lisa to the Louvre, January 1914
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
9838 8d0c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viakatt katt

May 27 2020

echoesfromonetoanother
8698 585f 420
Reposted fromjottos jottos viadesinteressement desinteressement
7836 25ec 420
Reposted fromartlover artlover viano-longer-kore no-longer-kore
echoesfromonetoanother
4507 9cae 420
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2
echoesfromonetoanother
4493 ba09 420
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2
echoesfromonetoanother
7476 f72b 420
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek

May 26 2020

echoesfromonetoanother
7571 bd6b 420
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek
echoesfromonetoanother
0957 98a5 420
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek
echoesfromonetoanother
0978 8fc6 420
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek
echoesfromonetoanother
1538 9aa3 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
echoesfromonetoanother
1017 b83f 420
Eva Green
Penny Dreadful (2014) / The Luminaries (2020)
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viahormeza hormeza
echoesfromonetoanother
Reposted fromshakeme shakeme viahormeza hormeza
echoesfromonetoanother
8188 7d15 420
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viahormeza hormeza
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
1908 1e44 420
Reposted fromzuzannag zuzannag viahormeza hormeza
echoesfromonetoanother
1980 5288 420
wszystkie naprawdę wielkie idee rodzą się, gdy chodzimy - Fryderyk Nietzsche
echoesfromonetoanother
1590 e318 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSilentRule SilentRule
echoesfromonetoanother
7291 0e9d 420
Reposted fromSilentRule SilentRule
echoesfromonetoanother
Byłam pewna, że znajdę wówczas odpowiednie słowa, żeby wyrazić to, co mnie dręczy, wytłumaczyć mu, dlaczego jestem tak okropnie przerażona, dlaczego mam uczucie, jak gdyby mnie siłą wpychano coraz głębiej i głębiej do czarnego dusznego worka, z którego się już nigdy nie wydostanę.
A potem ten dobry lekarz rozparłby się wygodnie w fotelu, złożył czubki palców dłoni, tworząc małą kościelną wieżyczkę, i wytłumaczył mi, dlaczego nie mogę spać, dlaczego nie mogę jeść, dlaczego nie mogę czytać i dlaczego wszystko, co inni ludzie robią, wydaje mi się idiotyczne, bo cały czas myślę o tym, że na końcu czeka mnie nieuchronnie śmierć.
— Sylvia Plath, Szklany klosz
Reposted fromaromatycznie aromatycznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...