Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

echoesfromonetoanother
Reposted fromoll oll viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
Bo każdy może mieć problem, który dla kogoś będzie błahostką, a dla innych testem nie do przebycia. Życie może się rozsypać w ciągu sekundy. 
— I.M. Darkss
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasatyrlane satyrlane
echoesfromonetoanother
9863 0cb3 420
echoesfromonetoanother
Myślę, że większość trafiło chociaż raz w życiu na taką kobietę. Pojawiła się w moim życiu zupełnie przypadkiem, dając mi jedynie złudzenia. Była pytaniem, na wszystkie moje dotychczasowe odpowiedzi. Miała w sobie chaos, pasję i wolność. Przyciągnęła mnie do siebie magnetyczną siłą i sprawiła, że nie mogłem uwolnić od niej swoich myśli. Jej dusza rezonowała z moją w niepojęty sposób. Była uosobieniem wszystkich moich wewnętrznych wojen, na które wyruszałem każdego ranka. Z tym, że ona z doskonałą lekkością wygrywała nawet te, których ja jeszcze nie zdołałem podjąć. Przy niej jasne stało się dla mnie, co znaczy igrać z ogniem. I co znaczy stwierdzenie "być nie z tej bajki". Ona była zdecydowanie nie z tej. Nie z mojej. Nie wiem nawet czy była z jakiejkolwiek, bo za żadne skarby świata - nie dała się zamknąć w wąskie ramy schematów (...) Była miła, ale zdystansowana. To, co na innych kobietach robiło wrażenie - ona przyjmowała jedynie z chłodnym entuzjazmem. Gdybym chociaż trochę jej nie poznał, pewnie powiedziałbym, że wiało od niej chłodem obojętności. Ale wiedziałem i czułem, że jest pełna wewnętrznych skrajności. Wiedziałem też, że ma w sobie dużo ciepła, trzeba jedynie mieć odpowiednie zapałki żeby wiedzieć jak sprawić, że zapłonie (...) Miała w sobie światło, które wypełniało każde z miejsc, w których się pojawiała. Kiedy wlewała się do moich myśli - byłem Słońcem. Potem znikała i zapadała noc. Ciemna i przerażająca. Żadna z gwiazd nie zdołała nigdy jej zastąpić. Zapytacie mnie pewnie kim była. Ja tego nie wiem. Pewnie największą zagadką mojego życia.
Reposted fromPatij Patij viajointskurwysyn jointskurwysyn
echoesfromonetoanother
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother

January 16 2018

echoesfromonetoanother
7946 b211 420
Reposted from4777727772 4777727772 viapoptymista poptymista
7140 2d00 420
Reposted fromlordminx lordminx viadumbscream dumbscream
echoesfromonetoanother
Salvador Dalí and Yves Saint Laurent
Reposted fromMoonTide MoonTide viajointskurwysyn jointskurwysyn
echoesfromonetoanother
7677 691a 420
Reposted fromyourtitle yourtitle viajointskurwysyn jointskurwysyn
echoesfromonetoanother

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viasatyrlane satyrlane
echoesfromonetoanother
9476 4508 420
Reposted fromrichardth richardth viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
7695 fb4a 420
Reposted frompunisher punisher viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
7625 baa9 420
Reposted fromteijakool teijakool viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
7742 6eb6 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
7123 1c8f 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
1578 d143 420
Reposted fromfungi fungi viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
1712 7204 420
BOXES
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viaDagarhen Dagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl