Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

1454 4e7a
Reposted fromnoisetales noisetales viaDagarhen Dagarhen
5395 52a2 420

polarcadia:

“The truth is out there.”

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
8559 7904 420
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viasatyrlane satyrlane
echoesfromonetoanother
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viasatyrlane satyrlane
echoesfromonetoanother
0370 a90f 420
Reposted fromfreakish freakish viano-longer-kore no-longer-kore
echoesfromonetoanother
When you realize that no one really knows what they are doing and that everyone is doing the best they can according to their own level of consciousness, life gets a lot easier.
— Carl Sagan
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
4305 095c 420
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
6830 ece7 420
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
echoesfromonetoanother
Jestem bezradny, jestem jak organiczna definicja angielskiego słówka „pathetic", jestem jak podstarzały Donnie Darko, jestem potencjalnym samobójcą z miłości przez utopienie, jestem jak otwarta czakra, cieknący kran i krwawiący nos.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
2866 29ff 420
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaDagarhen Dagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl