Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

2049 7f27 420

rudeartheaux:

bettiefatal:

buckobarns:

This is the lucky clover cat. reblog this in 30 seconds & he will bring u good luck and fortune.

THIS ONE!!! THIS IS THE ONE THAT WORKS!!!!!

I reblogged him the day i started treatment and 1. GOT TO MY APPOINTMENT ON TIME 2. FOUND A FREE PARKING TICKET SOMEONE LEFT IN THE METER FOR ME AND 3. GOT FREE STARBUCKS AFTER MY APPOINTMENT!!!!!

I’m convinced bc I reblogged this on Friday, got hired at a job I had a million interviews for, went on a first date that went well, and got kissed a billion times so like hell ya to the luck cat

April 28 2017

echoesfromonetoanother
4118 1f0d 420
Reposted fromjottos jottos viano-longer-kore no-longer-kore
echoesfromonetoanother
Reposted fromnaich naich viaMagnolia11 Magnolia11

April 26 2017

9407 78b2 420
echoesfromonetoanother
8674 593b 420
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viaxnothumanalall xnothumanalall
3083 7d81 420

turakamyou:

When your shadow reveals your true form

April 24 2017

echoesfromonetoanother
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice vianadwrazliwosc nadwrazliwosc
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
6166 0c7d 420
Reposted fromyuras yuras viasatyrlane satyrlane
echoesfromonetoanother

Nie trzeba być Komnatą - aby w nas straszyło - 
Lub nawiedzonym Domem - 
Nie ma Wnętrz straszniejszych niż Mózgu 
Korytarze kryjome - 

Ileż bezpieczniej - o Północy 
Ujrzeć Upiora przed sobą - 
Niż spojrzeć w twarz własnym - wewnętrznym - 
Pustkom i Chłodom. 

Prościej gnać przez widmowe Opactwo, 
Gdy hurgot Głazów nas goni - 
Niż stanąć z sobą do walki - 
Bez Broni - 

Własne Ja - gdy się zaczai 
Za Samym Sobą - 
Przerazi bardziej niż Morderca 
W pokoju obok. 

Ciało - wyciąga Rewolwer - 
Drzwi ryglują trzęsące się ręce - 
Przeoczając potężniejsze widmo - 
Lub nawet Więcej - 
— Emily Dickinson
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
1925 d9ad 420
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
5255 4935 420
nigdy w życiu nie znalazłam bardziej trafiającego do mnie komiksu.

moje życie jak z obrazka. 
1134 1851

everthingbutnothingatall:

parliamentrook:

this is the only way I’m drinking wine now

Hey guys,you want a drink? Just let me HURgleteughergle

Reposted fromelsodex elsodex viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
6831 3041 420

judyjetsons:

me abt to do my makeup

Reposted fromShinnomew Shinnomew viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
6334 c820 420
Reposted frombarnabiusz-tt barnabiusz-tt viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
0550 25d5 420
Reposted fromMiziou Miziou viaDagarhen Dagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl