Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viajointskurwysyn jointskurwysyn
echoesfromonetoanother
Play fullscreen
Wszytko za co kochałem Ją i co kochałem w Niej tonie obok mnie w tym samym rynsztoku Nie mam sił by trwać w tym i tu, ponosić zbędny trud Nie ma już miejsc, w których jeszcze razem będziemy Czekam, aż resztki tremy strawią stada hien A ona wytrzeźwieje, gdzieś wewnątrz wspomni mnie Trzęsą dłonie się, wszystko brzmi jak zły sen Trzęsą mi się w chuj, piję znów, kolejny dzień


Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

March 13 2018

echoesfromonetoanother
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viadezynwoltura dezynwoltura
echoesfromonetoanother
8424 d0cd 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
0317 b081 420
Reposted fromalavandula alavandula viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
0231 56d6 420
Reposted fromnutt nutt viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
0202 4e87 420
Reposted fromnutt nutt viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
Reposted fromFlau Flau viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
8083 0c03 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadrozdzi drozdzi
echoesfromonetoanother
8582 90c9 420
Reposted fromaimless aimless viadrozdzi drozdzi
echoesfromonetoanother
8078 8f6a 420
echoesfromonetoanother
Reposted fromFlau Flau viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
7699 fee5 420
Reposted fromtichga tichga viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
https://78.media.tumblr.com/b2a440ef19a84bcc7fff5c208c33c420/tumblr_p221p3Q7ff1w0gw85o1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/fb0102de8e6f532521ecf1f5c233dd0b/tumblr_p221p3Q7ff1w0gw85o2_r1_540.gif
Reposted fromstylte stylte viano-longer-kore no-longer-kore
echoesfromonetoanother
Reposted fromgruetze gruetze viano-longer-kore no-longer-kore
echoesfromonetoanother
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viajointskurwysyn jointskurwysyn
echoesfromonetoanother
"Czy jestem zakochany? Tak, ponieważ czekam. Inny nie czeka nigdy. Czasem chcę odgrywać tego, kto nie czeka; próbuję gdzieś czymś się zająć, przyjść spóźniony; ale w tej grze zawsze przegrywam: cokolwiek zrobię, jestem bezczynny, punktualny, a nawet przychodzę za wcześnie. Fatalna tożsamość zakochanego to nic innego jak: jestem tym, który czeka."
— Roland Barthes, "Fragmenty dyskursu miłosnego" via https://www.facebook.com/Uniesieni
Reposted fromraita raita viajointskurwysyn jointskurwysyn
1431 8e68 420
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl